Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-BS99
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Phú Thọ. Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ; Điện thoại: 0210.3846.594 - Fax: 0210.3845.391
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận thương binh hoặc Giấy chứng nhận bệnh binh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đúng quy định thì viết phiếu hẹn trả kết quả; nếu chưa đúng quy định thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện
Bước 3: Nếu tiếp nhận Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn
Bước 4: Phòng chuyên môn có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh; chuyển kết quả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Lao động - TB&XH tỉnh Phú Thọ
Đơn xin cấp lại Giấy chứng nhận thương, bệnh binh (ghi rõ họ tên, năm sinh, nguyên quán, trú quán, số giấy chứng nhận bị thương, tỷ lệ % thương tật, bệnh tật) có xác nhận của UBND cấp xã
Cấp lại Giấy chứng nhận bệnh binh thì phải kèm theo hồ sơ bệnh binh (bản sao)
02 ảnh 2x3
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-BS99
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
35