Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-022081-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành, địa phương có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối vối cơ quan thẩm định); 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với cơ quan phê duyệt)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên (02A Lý Tự Trọng, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn ngày nhận kết quả.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ giải thích, hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h – Chiều từ 14h đến 16h30 (Trừ ngày chủ nhật, lễ, Tết).
Bước 3: Nhận Tờ trình xin phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên (02A Lý Tự Trọng, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) theo các bước sau:
- Nộp giấy biên nhận;
- Nộp lệ phí;
- Nhận Tờ trình xin phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung.
Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h – Chiều từ 14h đến 16h30 (Trừ ngày chủ nhật, lễ, Tết).
Bước 4: Nhận Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung do Ủy ban nhân dân Tỉnh gửi bằng công văn
Tờ trình xin phê duyệt nhiệm vụ
Các văn bản pháp lý và tài liệu có liên quan (bản sao)
Sơ đồ vị trí, ranh giới và mối quan hệ vùng tỷ lệ 1/25.000-1/100.000 (bản chính)
Thuyết minh nhiệm vụ và tài liệu liên quan
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình đề nghị phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng đô thị; Định mức chi phí theo quy mô và loại đô thị.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-022081-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
23