Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-023388-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản ý kiến về thiết kế cơ sở
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên (02A Lý Tự Trọng, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)
Công chức tiếp nhận hồ sơ , kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên (02A Lý Tự Trọng, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) theo trình tự sau:
- Nộp giấy biên nhận
- Nhận Văn bản ý kiến về thiết kế cơ sở
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7h30 đến 11h – Chiều từ 14h đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, Tết)
Văn bản về việc tham gia ý kiến thiết kế cơ sở của đơn vị đầu mối thẩm định dự án
Văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công trình hoặc giấy chứng nhận đầu tư của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư (bản sao có công chứng)
Các văn bản của cấp có thẩm quyền về quy hoạch xây dựng: văn bản thỏa thuận kiến trúc quy hoạch hoặc giấy phép quy hoạch hoặc chứng chỉ quy hoạch, bản vẽ kèm theo văn bản (bản sao có công chứng)
Thuyết minh dự án
Thuyết minh thiết kế cơ sở
Các bản vẽ thiết kế cơ sở
Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng ở giai đoạn thiết kế cơ sở (nếu có)
Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng ở giai đoạn thiết kế cơ sở (nếu có)
Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát (nếu có)
Hồ sơ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lực hành nghề của cá nhân lập thiết kế cơ sở gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng), bảng kê khai các công trình mà tổ chức đã thực hiện, Bảng kê khai nhân sự (kèm theo văn bằng, chứng chỉ) (photo công chứng), Quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế (bản chính)
Hồ sơ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lực hành nghề của cá nhân khảo sát xây dựng (nếu có) gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng), Bảng kê khai các công trình mà tổ chức đã thực hiện, Bảng kê khai nhân sự (kèm theo văn bằng, chứng chỉ) (photo công chứng), Quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm khảo sát (bản chính)
Các văn bản của cấp có thẩm quyền về quyền sử dụng đất, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài và các yêu cầu khác có liên quan (nếu có bản sao có công chứng)
Kết quả thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình (trường hợp có thi tuyển-bản sao có công chứng), kèm hồ sơ bản vẽ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản về việc tham gia ý kiến thiết kế cơ sở (của đơn vị đầu mối đối với dự án sử dụng vốn ngân sách) hoặc Tờ trình đề nghị cho ý kiến về thiết kế cơ sở của chủ đầu tư đối với dự án nhóm B,C và dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách).
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Do đơn vị đầu mối thẩm định dự án phân bổ phí thẩm định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
25