Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-048088-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Tỉnh Phú yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan chức năng và địa phương có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - Dự án nhóm A: 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (tại Sở Kế hoạch và Đầu tư: 20 ngày, các cơ quan liên quan: 20 ngày, Văn phòng UBND tỉnh: 05 ngày)
- Dự án nhóm B: 34 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (tại Sở Kế hoạch và Đầu tư: 15 ngày, các cơ quan liên quan: 15 ngày, Văn phòng UBND tỉnh: 04 ngày)
- Dự án nhóm C: 23 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (tại Sở Kế hoạch và Đầu tư: 10 ngày, các cơ quan liên quan: 10 ngày, Văn phòng UBND tỉnh: 03 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định của Ủy ban nhân dân Tỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể để tổ chức, cá nhân bổ sung và nộp lại theo đúng quy định
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h - 11h30; Chiều từ 13h30 - 17h (trừ chiều thứ Bảy, Chủ nhật và Lễ, Tết)
Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:
- Nộp Giấy biên nhận tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)
- Nhận kết quả: Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư và quyết định phê duyệt của UBND tỉnh
- Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h00 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ Bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết)
Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình của Chủ đầu tư (02 bản chính, 05 bản sao)
Hồ sơ dự án bao gồm: Thuyết minh và thiết kế cơ sở (02 bản chính, 05 bản sao)
Thông báo cho phép lập thủ tục chuẩn bị đầu tư (02 bản sao được chứng thực, 05 bản sao)
Chứng chỉ quy hoạch hoặc Giấy phép quy hoạch hoặc văn bản thỏa thuận kiến trúc quy hoạch (02 bản sao được chứng thực, 05 bản sao)
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu dịch vụ tư vấn được thực hiện trước khi có quyết định đầu tư của Chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao chuẩn bị dự án (02 bản sao được chứng thực, 05 bản sao)
Hồ sơ khảo sát gồm: Quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, đề cương khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát…(nếu có) (02 bản sao được chứng thực, 05 bản sao)
Hồ sơ năng lực và quyết định chỉ định thầu các đơn vị tư vấn (02 bản sao được chứng thực)
Ý kiến của các cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có) (02 bản sao được chứng thực, 05 bản sao)
Các văn bản khác liên quan đến dự án (nếu có) (02 bản sao được chứng thực, 05 bản sao)
Số bộ hồ sơ: 7 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình Phụ lục II
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Theo quy định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư trong nước - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-048088-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
21