Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-053201-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Phú Yên được UBND Tỉnh ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động điện lực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Công Thương. Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.
Thời gian: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (Trừ ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết).
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Công Thương:
- Nộp giấy biên nhận;
- Nộp lệ phí;
- Nhận kết quả: Giấy phép hoạt động điện lực.
Thời gian: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (Trừ ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết).
Đối với tổ chức hoạt động tư vấn:
A. Cấp mới:
- Đơn xin cấp giấy phép hoạt động điện lực (Phụ lục 1 đính kèm);
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Quyết định thành lập Công ty);
- Danh sách trích ngang kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức (Phụ lục 2 đính kèm);
- Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép;
- Đối với lĩnh vực tư vấn các công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV phải có ít nhất 01 người có giấy phép hoạt động điện lực có chức năng tư vấn thiết kế (bản sao có chứng thực);
- Đối với lĩnh vực tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV phải có ít nhất 05 người có giấy phép hoạt động điện lực có chức năng giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp (bản sao có chứng thực).
B. Cấp sửa đổi, bổ sung:
- Đơn xin cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (Phụ lục 1 đính kèm);
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Quyết định thành lập Công ty);
- Danh sách trích ngang kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức (Phụ lục 2 đính kèm);
- Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian 05 năm gần nhất;
- Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép;
- Bản sao Báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động);
- Đối với lĩnh vực tư vấn các công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV phải có ít nhất 01 người có giấy phép hoạt động điện lực có chức năng tư vấn thiết kế (bản sao có chứng thực);
- Đối với lĩnh vực tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV phải có ít nhất 05 người có giấy phép hoạt động điện lực có chức năng giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp (bản sao có chứng thực).
C. Cấp gia hạn:
Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết hạn sử dụng 6 tháng, tổ chức tư vấn phải lập hồ sơ đề đề nghị gia hạn giấp phép hoạt động điện lực.
- Đơn xin cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực (Phụ lục 1 đính kèm);
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Quyết định thành lập Công ty);
- Danh sách trích ngang kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức (Phụ lục 2 đính kèm);
- Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian 05 năm gần nhất;
- Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép;
- Bản sao Báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động);
- Đối với lĩnh vực tư vấn các công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV phải có ít nhất 01 người có giấy phép hoạt động điện lực có chức năng tư vấn thiết kế (bản sao có chứng thực);
- Đối với lĩnh vực tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV phải có ít nhất 05 người có giấy phép hoạt động điện lực có chức năng giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp (bản sao có chứng thực)
Đối với cá nhân hoạt động tư vấn:
A. Cấp mới:
- Đơn xin cấp giấy phép hoạt động điện lực (Phụ lục 3 đính kèm);
- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý người xin giấy phép;
- Bản sao các văn bằng chuyên ngành, chứng chỉ đã qua đào tạo liên quan đến lĩnh vực xin được cấp phép;
- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xin được cấp phép phải có xác nhận của tổ chức quản lý trực tiếp (Phụ lục 4 đính kèm);
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm và 05 công trình đã tham gia trong lĩnh vực điện (có xác nhận của chủ đầu tư).
B. Cấp sửa đổi, bổ sung:
- Đơn xin cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (Phụ lục 3 đính kèm);
- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý người xin giấy phép;
- Bản sao các văn bằng chuyên ngành, chứng chỉ đã qua đào tạo liên quan đến lĩnh vực xin được cấp phép;
- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xin được cấp phép phải có xác nhận của tổ chức quản lý trực tiếp (Phụ lực 4 đính kèm);
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm và 05 công trình đã tham gia trong lĩnh vực điện (có xác nhận của chủ đầu tư).
C. Cấp gia hạn:
Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết hạn sử dụng 6 tháng, cá nhân hoạt động tư vấn phải lập hồ sơ đề đề nghị gia hạn giấp phép hoạt động điện lực.
- Đơn xin cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (Phụ lục 3 đính kèm);
- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý người xin giấy phép;
- Bản sao các văn bằng chuyên ngành, chứng chỉ đã qua đào tạo liên quan đến lĩnh vực xin được cấp phép;
- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xin được cấp phép phải có xác nhận của tổ chức quản lý trực tiếp (Phụ lục 4 đính kèm);
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm và 05 công trình đã tham gia trong lĩnh vực điện (có xác nhận của chủ đầu tư)
Đối với đơn vị phân phối và bán lẻ điện nông thôn
A. Cấp mới:
- Đơn xin cấp giấy phép hoạt động điện lực (Phụ lục 5 đính kèm);
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan quản lý cấp trên cấp;
- Bản sao Danh sách trích ngang cán bộ quản lý và nhân viên kỹ thuật kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (Phụ lục 6 đính kèm);
- Danh mục các hạng mục công trình chính như cấp điện áp, địa bàn hoạt động do đơn vị HTX kinh doanh điện nông thôn đang quản lý vận hành.
B. Cấp sửa đổi, bổ sung:
- Đơn xin cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (Phụ lục 5 đính kèm);
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan quản lý cấp trên cấp;
- Bản sao Danh sách trích ngang cán bộ quản lý và nhân viên kỹ thuật kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (Phụ lục 6 đính kèm);
- Danh mục các hạng mục công trình chính như cấp điện áp, địa bàn hoạt động do đơn vị HTX kinh doanh điện nông thôn đang quản lý vận hành;
- Bản sao Báo cáo tài chính năm gần nhất trước khi nộp đơn đăng ký cấp giấy phép.
C. Cấp gia hạn:
Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết hạn sử dụng 6 tháng, tổ chức tư vấn phải lập hồ sơ đề đề nghị gia hạn giấp phép hoạt động điện lực.
- Đơn xin cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (Phụ lục 5 đính kèm);
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan quản lý cấp trên cấp;
- Bản sao Danh sách trích ngang cán bộ quản lý và nhân viên kỹ thuật kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (Phụ lục 6 đính kèm);
- Danh mục các hạng mục công trình chính như cấp điện áp, địa bàn hoạt động do đơn vị HTX kinh doanh điện nông thôn đang quản lý vận hành.
- Bản sao Báo cáo tài chính năm gần nhất trước khi nộp đơn đăng ký cấp giấy phép
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn (cho lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng và tư vấn giám sát).
Đơn đề nghị cấp mới, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực.(Phụ lục 1)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí + Cấp mới: 700.000 đồng (Bảy trăm ngàn đồng). + Cấp sửa đổi, bổ sung: 350.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép hoạt động điện lực - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-053201-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Điện lực
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
26