Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-068989-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, Thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên)
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật
Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.
- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết)
Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:
- Nộp giấy biên nhận.
- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
1. Trường hợp thay đổi thành viên do tiếp nhận thành viên mới, thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).
- Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên công ty về việc tiếp nhận thành viên mới.
- Quyết định của Hội đồng thành viên công ty về việc tiếp nhận thành viên mới (bản gốc).
- Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty (bản gốc).
- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên là tổ chức hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của thành viên là cá nhân.
Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp, thành phần hồ sơ, bao gồm:
-Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).
- Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty (bản gốc).
- Bản sao quyết định thành lập, Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên mới là tổ chức hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, của thành viên mới là cá nhân.
Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế, thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).
- Văn bản chứng nhận việc thừa kế hợp pháp của người nhận thừa kế (bản sao).
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp khác quy định tại Điều 24 Nghị định 43/ của người thừa kế.
Trường hợp thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật Doanh nghiệp, thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).
- Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi thành viên công ty do không thực hiện cam kết góp vốn.
- Quyết định của Hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi thành viên công ty do không thực hiện cam kết góp vốn (bản gốc).
- Danh sách các thành viên còn lại của công ty (bản gốc).
Trường hợp thay đổi thành viên do có thành viên do tặng phần vốn góp, thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).
- Bản sao hợp lệ Hợp đồng tặng cho phần vốn góp.
- Bản sao quyết định thành lập, Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên mới là tổ chức hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp khác quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, của thành viên mới là cá nhân.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp).
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 200.000 đồng.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-068989-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27