Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-069015-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, Thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên)
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân Chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thủ tục của hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.
Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ Chủ nhật và Lễ, Tết).
Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp đến tại phòng một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:
- Nộp giấy biên nhận.
- Nộp lệ phí.
- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không.
a) Trường hợp thay đổi trụ sở chính trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, thành phần hồ sơ, bao gồm:
-Thông báo thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp (bản gốc).
- Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.
- Quyết định của Hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính (bản gốc).
b) Trường hợp thay đổi trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).
- Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty.
- Danh sách thành viên công ty (bản gốc).
- Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.
- Quyết định của Hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính (bản gốc).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp).
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty 200.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-069015-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
31