Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-069767-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, Thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật
Bước 2: Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và viết phiếu để đóng lệ phí.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.
- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).
Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:
- Nộp giấy biên nhận
- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
* Trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần, thành phần hồ sơ bao gồm:
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).
- Bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty về việc thay đổi cổ đông sáng lập công ty do chuyển nhượng phần vốn góp.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty về việc thay đổi cổ đông sáng lập công ty do chuyển nhượng phần vốn góp (bản gốc).
- Danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi (bản gốc).
- Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực việc hoàn tất chuyển nhượng (bản sao hợp lệ).
- Bản sao quyết định thành lập, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với cổ đông sáng lập nhận chuyển nhượng là tổ chức hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, của cổ đông sáng lập là cá nhân.
* Trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do không thực hiện cam kết góp vốn, thành phần hồ sơ bao gồm:
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).
- Bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty về việc thay đổi cổ đông sáng lập công ty do không thực hiện cam kết vốn góp.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty về việc thay đổi cổ đông sáng lập công ty do không thực hiện cam kết vốn góp (bản gốc).
- Danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi (bản gốc).
- Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với tổ chức hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp khác quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, đối với cá nhân là người nhận góp bù.
* Trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do tặng cho cổ phần, thành phần hồ sơ bao gồm:
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bản gốc).
- Bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty về việc thay đổi cổ đông sáng lập do tặng cho cổ phần.
- Quyết định của đại hội đồng cổ đông công ty về việc thay đổi cổ đông sáng lập do tặng cho cổ phần (bản gốc).
- Danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi (bản gốc).
- Hợp đồng tặng cho cổ phần (bản sao hợp lệ).
- Bản sao quyết định thành lập, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với cổ đông sáng lập nhận chuyển nhượng là tổ chức hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, của cổ đông sáng lập là cá nhân.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách cổ đông
Tải về
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 200.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
20