Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-069982-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan quản lý công chức có công văn đề nghị tuyển dụng công chức khi công chức dự bị đã hết thời gian dự bị
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ
Bước 3: Phát hành quyết định tuyển dụng công chức.
Thời gian làm việc:
- Sáng từ 7h00 đến 11h00;
- Chiều từ 13h00 đến 17h00.
Công văn đề nghị tuyển dụng công chức của cơ quan quản lý
Bản sao quyết định tuyển dụng công chức dự bị
Biên bản họp xét hết thời gian công chức dự bị
Quyết định phân công người hướng dẫn công chức dự bị
Bản kiểm điểm hết thời gian công chức dự bị, có xác nhận của người hướng dẫn công chức dự bị
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển dụng công chức - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-069982-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [1]
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
37