Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-070020-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 tháng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan quản lý công chức có công văn đề nghị tham dự kỳ thi tuyển viên chức và kèm theo toàn bộ hồ sơ của từng cá nhân theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ
Bước 3: Thông báo kỳ thi tuyển viên chức
Bước 4: Thông báo kết quả kỳ thi tuyển viên chức; nếu trúng tuyển thì có quyết định tuyển dụng viên chức.
Thời gian làm việc:
- Sáng từ 7h00 đến 11h00;
- Chiều từ 13h30 đến 17h00.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Văn bản đề nghị tuyển dụng viên chức của Cơ quan chủ quản
Đơn xin dự thi tuyển viên chức
Lý lịch mẫu 01A
Các văn bằng, chứng chỉ theo quy định
Công văn cử dự thi của cơ quan quản lý
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển dụng viên chức - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-070020-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
29