Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-071946-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo qui định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ một cửa, một cửa liên thông của Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thủ tục của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.
Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (trừ Chủ nhật và Lễ, Tết).
Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp đến tại phòng Một cữa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:
- Nộp giấy biên nhận;
- Nộp lệ phí;
- Ký nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty theo quyết định chủ sở hữu (Bản gốc)
Văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền (bản gốc)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty và đăng ký thuế (Bản gốc)
Bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật (bản sao)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD (Phụ lục 04, mẫu MTB-25)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Thay đổi tên công ty 20.000 đồng
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp theo quyết định của Chủ sở hữu đối với công ty nhà nước - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-071946-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [10]
Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - Phú Yên
Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của hộ kinh doanh - Phú Yên
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Toà án đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Phú Yên
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Phú Yên
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án đối với Doanh nghiệp tư nhân - Phú Yên
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác…đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Phú Yên
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp - Phú Yên
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế - Phú Yên
Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu - Phú Yên
Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III) - Phú Yên

0
29