Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-072656-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước; Qua hệ thống bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ một cửa - Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên (Số 08
Trần Phú, P.7, TP Tuy Hoà).
+ Nếu hồ sơ hợp lệ ghi giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ hướng dẫn tổ chức/cá nhân làm lại.
- Thời gian nộp hồ sơ: Sáng từ 08 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 (thứ Hai đến thứ Sáu)
Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Tổ một cửa - Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên theo các bước:
+ Nộp giấy biên nhận.
+ Nộp lệ phí.
+ Ký nhận kết quả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cá nhân được cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ KH&CN;
b) Nộp lệ phí cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật;
c) Có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Năng lượng nguyên tử
Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ KH&CN;
b) Nộp phí thẩm định an toàn bức xạ, lệ phí cấp giấy phép theo quy định của pháp luật;
c) Có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 75 Luật Năng lượng nguyên tử;
d) Nhân viên bức xạ có chứng nhận đã được đào tạo về an toàn bức xạ
Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ theo mẫu 01- II/ATBXHN
Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn theo mẫu 01- I/ATBXHN
Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế theo mẫu 06-I/ATBXHN
Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế theo mẫu 02-III/ATBXHN
Bản sao quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký hành nghề. Trường hợp các loại giấy tờ này bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ký quyết định thành lập hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký hành nghề
Bản sao tài liệu của nhà sản xuất cung cấp thông tin như được khai trong phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Trường hợp không có tài liệu của nhà sản xuất về các thông tin đã khai báo, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải tiến hành xác định lại các thông số kỹ thuật của thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
Bản sao hợp đồng dịch vụ xác định liều chiếu xạ cá nhân với tổ chức, cá nhân được cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân
Bản sao chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn. Trường hợp chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định tại Điều 22 của Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ KH&CN, cùng hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ
Bản dịch các tài liệu tiếng nước ngoài
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo đánh giá an toàn đối với thiết bị X-quang: 02-III/ATBXHN
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ 01-II/ATBXHN
Tải về
Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách ATBX 01-I/ATBXHN
Tải về
Phiếu khai báo thiết bị X-Quang trong chẩn đoán y tế: 06-I/ATBXHN
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép 100.000đ/01 giấy phép
Phí thẩm định cấp phép ATBX 2.000.000đ/01 thiết bị
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang y tế - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-072656-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Năng lượng
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
26