Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-073276-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ một cửa - Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên (Số 08 Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hoà).
+ Nếu hồ sơ hợp lệ ghi giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả;
+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ hướng dẫn tổ chức/cá nhân làm lại.
Thời gian nộp hồ sơ: Sáng từ 08 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 (thứ hai đến thứ sáu).
Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận, cá nhân đến tại nhận kết quả giải quyết tại Tổ một cửa - Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên theo các bước:
+ Nộp giấy biên nhận;
+ Nộp lệ phí;
+ Ký nhận kết quả.
Bản chính đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ
Bản gốc hoặc bản sao có công chứng hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Hợp đồng phải được các bên ký kết, đóng dấu và có chữ ký tắt của các bên, đóng dấu giáp lai vào các trang của hợp đồng và phụ lục nếu một trong các bên tham gia hợp đồng là tổ chức.
Số bộ hồ sơ: 03 bộ (ít nhất 01 bộ hồ sơ gốc)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ Được tính theo tỷ lệ bằng 0,1% tổng giá trị của Hợp đồng chuyển giao công nghệ nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng và tối thiểu không dưới 3 triệu đồng.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-073276-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
25