Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-078647-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Phú yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Phú yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các tổ chức, cá nhân cần công bố hợp chuẩn/ hợp quy đến tại phòng HC - TH (Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Phú yên) để được hướng dẫn
Bước 2: Nhân viên Phòng HC - TH tiếp nhận yêu cầu của khách hàng:
- Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ;
- Thời gian tiếp nhận: sáng từ 7h30’ đến 11h; chiều từ 14h đến 16h30 (trừ thứ bảy, chủ nhật, lẽ, tết).
Bước 3: Giấy chứng nhận được trả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Số 08 Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hoà).
- Nộp hồ sơ;
- Nhận bản thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố.
Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h30’ đến 11h; chiều từ 14h đến 16h30 (trừ thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Yêu cầu đối với hồ sơ xin công bố hợp quy:
Hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:
* Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy (bên thứ ba):
- Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục XI của Quy định này;
- Bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp;
- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng....)
* Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất);
- Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục XI của Quy định này;
- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng...)
- Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có);
- Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục XIII của Quy định này hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp TC ISO 9001;
- Kế hoạch giám sát định kỳ;
- Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan.
Hồ sơ công bố hợp quy có 2 loại:
Nếu công bố hợp quy do bên thứ 3 chứng nhận, gồm có:
* Bản công bố hợp quy theo;
* Bản sao giấy chứng nhận hợp quy;
* Bản mô tả chung của sản phẩm (đặc điểm, tính năng, công dụng).
Nếu công bố hợp quy do tổ chức tự thực hiện, gồm có:
* Bản công bố hợp quy;
* Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có);
* Kế hoạch kiểm soát chất lượng;
* Bản mô tả đặc tính sản phẩm;
* Báo cáo đánh giá hợp quy kèm tài liệu liên quan;
* Kế hoạch giám sát định kỳ.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
+ Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy
Bản công bố hợp chuẩn quy
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
theo quy định Thông tư 83/TTLT-BTC của Bộ Tài chính về Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. theo qui định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thông báo tiếp nhận sản phẩm, hàng hoá công bố hợp quy - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-078647-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
40