Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-103689-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giải quyết hỗ trợ thân nhân đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng sở Lao động – Thương binh và xã hội, số 02 đường Tố Hữu, phường 9, thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên.
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - chiều từ 13h30 đến 17h (Trừ ngày chủ nhật, lễ, Tết).
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng sở Lao động – Thương binh và xã hội, số 02 đường Tố Hữu, phường 9, thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên theo các bước sau:
+ Nộp giấy biên nhận.
+ Nhận kết quả.
Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - chiều từ 13h30 đến 17h (Trừ ngày chủ nhật, lễ, Tết).
Đơn đề nghị đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ của thân nhân (có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn)
Giấy giới thiệu của Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện, thành phố nơi thân nhân liệt sĩ cư trú
Kèm theo: chứng minh nhân dân, vé tàu, xe (theo phương tiện vận tải thông thường)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
28