Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-131824-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 26 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (thời gian giải quyết tại Sở 17 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ một cữa, một cữa liên thông Sở Kế hoạch và Đầu tư (02A Điện Biên Phủ, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 5h00 (trừ thứ 7, chủ nhật, Lễ, Tết).
Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:
- Nộp giấy biên nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư (02A Điện Biên Phủ, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).
- Nhận kết quả: Tờ trình hoặc Báo cáo kết quả kiểm tra gửi cho Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét quyết định Cấp giấy chứng nhận đầu tư.
Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 5h00 (trừ thứ 7, Chủ nhật, Lễ, Tết).
Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản chính, 07 bản sao
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư
- Đối với cá nhân: Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác: 08 bản sao (Chứng thực/Công chứng);
- Đối với tổ chức: Bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác: 08 bản sao (Chứng thực/Công chứng);
- Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện : 08 bản sao (Chứng thực/Công chứng).
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư: 01 bản chính, 07 bản sao
Hợp đồng hợp tác kinh doanh (trường hợp đầu tư theo hình thức hợp đồng Hợp tác kinh doanh): 01 bản chính, 07 bản sao
Báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: thông tin nhà đầu tư; mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất và cam kết bảo vệ môi trường, kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có); thông báo thỏa thuận địa điểm và văn bản chứng minh đã hoàn tất việc ký quỹ: 01 bản chính, 07 bản sao
Bản Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật (đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật đầu tư 2005 và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 về hướng dẫn thi hành Luật đầu tư 2005): 01 bản chính, 07 bản sao
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề/giấy xác nhận vốn pháp định (đối với trường hợp kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề/vốn pháp định): 08 bản sao (Chứng thực/Công chứng)
Số bộ hồ sơ: 8 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (PL I-1: trường hợp đầu tư gắn không gắn với thành lập doanh nghiệp)
Tải về
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
7