Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-144893-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch Ủy ban nhân dân Huyện (Thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch Ủy ban nhân dân Huyện (Thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Thành phố Tuy Hòa quy định 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hợp tác xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Hợp tác xã nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch Ủy ban nhân dân Huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Tuy Hòa.
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h; Chiều từ 14h đến 16h30 (Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết).
Bước 3: Trả kết quả tại Phòng Tài chính - Kế hoạch Ủy ban nhân dân Huyện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Tuy Hòa theo trình tự sau:
- Nộp giấy biên nhận;
- Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã đã được thay đổi, bổ sung ngành, nghề.
Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h – Chiều từ 14h đến 16h30 (Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết).
Thông báo về đăng ký kinh doanh gồm nội dung:
+ Tên hợp tác xã, số đăng ký kinh doanh, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
+ Địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã;
+ Ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký;
+ Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;
+ Họ tên, số chứng minh nhân dân, chữ ký và nơi cư trú của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã.
Kèm hồ sơ:
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
+ Biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh.
Đối với thay đổi, bổ sung ngành, nghề phải có vốn pháp định thì phải có thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh có vốn pháp định của hợp tác xã.
Đối với thay đổi, bổ sung ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo về đăng ký kinh doanh (Mẫu HTXTB-2)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Thu lệ phí đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh 20.000 đồng/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-144893-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
23