Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-146199-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Yên đã thụ lý ban đầu và Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tiếp nhận vụ việc được chuyển đến.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.
Thời hạn giải quyết: Không có quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu chuyển của Trung tâm thụ lý vụ việc; Thông báo chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người được trợ giúp pháp lý nộp đơn yêu đến Trung tâm trợ giúp pháp lý, Chi nhánh của Trung tâm yêu cầu trợ giúp vụ việc, Trung tâm thụ lý hồ sơ, sau khi nghiên cứu và xét thấy có căn cứ cần thiết phải chuyển cho Trung tâm trợ giúp pháp lý ở địa phương khác thì làm văn bản chuyển vụ việc đó cho Trung tâm khác có thẩm quyền giải;
Bước 2: Trung tâm trợ giúp pháp lý đã thụ lý gửi phiếu chuyển (bản chính) và kèm theo bản gốc hồ sơ vụ việc cho Trung tâm nơi chuyển đến
- Thời gian tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 - chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không.
Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý (có mẫu kèm theo);
Giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý (bản sao hoặc bản chụp có đối chiếu bản chính)
Giấy tờ liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý (bản sao hoặc bản chụp từ bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu chuyển;
Tải về
Thông báo chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý.
Tải về

0
15