Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-149676-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 26 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian giải quyết tại Sở17ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư (02A Điện Biên Phủ, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 5h00 (trừ thứ 7, chủ nhật, Lễ, Tết).
Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:
Nộp giấy biên nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư (02A Điện Biên Phủ, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).
Trả kết quả: sau thời gian thẩm tra theo quy định (thời gian đã hẹn) Sở Kế hoạch - Đầu tư có Tờ trình hoặc Báo cáo kết quả thẩm tra gửi cho Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét quyết định Cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Nhà đầu tư đồng thời gửi cho Nhà đầu tư để biết.
Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 5h00 (trừ thứ 7, Chủ nhật, Lễ, Tết).
(Áp dụng cho cả cấp Giấy chứng nhận Đầu tư tỉnh Phú Yên gắn với thành lập doanh nghiệp và không gắn với thành lập doanh nghiệp), bao gồm:
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận Đầu tư tỉnh Phú Yên: 01 bản chính, 07 Bản sao hợp lệ
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà Đầu tư tỉnh Phú Yên
- Đối với cá nhân: Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác: 08 Bản sao hợp lệ (Chứng thực/Công chứng);
- Đối với tổ chức: Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác: 08 Bản sao hợp lệ (Chứng thực/Công chứng);
- Văn bản ủy quyền kèm Bản sao hợp lệ Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện: 08 Bản sao hợp lệ (Chứng thực/Công chứng).
Báo cáo năng lực tài chính của nhà Đầu tư tỉnh Phú Yên: 01 bản chính, 07 Bản sao hợp lệ
Hợp đồng liên doanh (trường hợp thành lập tổ chức kinh tế liên doanh): 01 bản chính, 07 Bản sao hợp lệ
Dự thảo điều lệ doanh nghiệp; Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập (có đầy đủ chữ ký của thành viên/cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật của công ty); và hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp (Trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp): 01 bản chính, 07 Bản sao hợp lệ
Hợp đồng hợp tác kinh doanh (trường hợp Đầu tư tỉnh Phú Yên theo hình thức hợp đồng Hợp tác kinh doanh): 01 bản chính, 07 Bản sao hợp lệ
Báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: thông tin nhà Đầu tư tỉnh Phú Yên; mục tiêu, quy mô, địa điểm Đầu tư tỉnh Phú Yên; vốn Đầu tư tỉnh Phú Yên; tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất và cam kết bảo vệ môi trường, kiến nghị ưu đãi Đầu tư tỉnh Phú Yên (nếu có); thông báo thỏa thuận địa điểm và văn bản chứng minh đã hoàn tất việc ký quỹ: 01 bản chính, 07 Bản sao hợp lệ
Số bộ hồ sơ: 8 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận Đầu tư tỉnh Phú Yên (PL I-3: trường hợp Đầu tư tỉnh Phú Yên gắn với thành lập doanh nghiệp; PL: I-1: trường hợp Đầu tư tỉnh Phú Yên gắn không gắn với thành lập doanh nghiệp; PL I-2: trường hợp gắn với thành lập chi nhánh) theo Quyết định số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT V/v ban hành các mẫu văn bản thực hiện Đầu tư tỉnh Phú Yên tại Việt Nam.
Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp/Danh sách thành viên/cổ đông sáng lậpPhụ lục (II-1 và II-2) theo Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KHĐT hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, Đăng ký kinh doanh theo quy định tại nghị định số 88/2006/NĐ-CPngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư tỉnh Phú Yên có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-149676-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Đầu tư tại Việt Nam
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32