Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-150088-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện/Tp. nơi có công trình khai thác
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường (01B Phan Lưu Thanh, phường 7, thành phố Tuy Hoà).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ và nội dung của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại cho kịp thời.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận quyết định gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường (01B Phan Lưu Thanh, phường 7, thành phố Tuy Hoà).
- Công chức trả quyết định cho tổ chức, cá nhân viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận giấy phép đem phiếu đến nộp tiền tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Công chức trả quyết định cho tổ chức, cá nhân kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận quyết định ký nhận và trao quyết định cho người nhận.
Thời gian trao trả quyết định: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép phải có giấy đăng ký kinh doanh hợp lệ
Đơn đề nghị gia hạn, hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép, nêu rõ lý do (theo mẫu quy định)
Giấy phép đã được cấp
Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép
Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép (theo mẫu quy định)
Đề án khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép (theo mẫu quy định)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
. Lệ phí cấp phép: 50.000đồng/quyết định
Lệ phí thẩm định hồ sơ đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác: 75.000đồng/hồ sơ đối với trường hợp khai thác có lưu lượng dưới 200m3/ngđ. - 2.250.000đồng/hồ sơ đối với trường hợp khai thác có lưu lượng từ 200m3/ngđ đến dưới 500m3/ngđ. - 600.000đồng/hồ sơ đối với trường hợp khai thác có lưu lượng từ 500m3/ngđ đến dưới 1.000m3/ngđ.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-150088-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
48