Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-150450-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quả hồ sơ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quả hồ sơ chuyển hồ sơ về Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn
Bước 3: Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn kiểm tra hồ sơ theo hướng dẫn tại Quyết định 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng TNN-KTTV có công văn trả hồ sơ; Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu; thời gian chỉnh sửa hồ sơ tùy thuộc vào tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì thực hiện bước tiếp theo
Bước 4: Tổ chức thẩm định
Bước 5: Lập Báo cáo thẩm định trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt
Bước 6: Lập Tờ trình trình UBND Tỉnh cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
Bước 7: Tiếp nhận Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
Bước 8: Chuyển Giấy phép cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quả hồ sơ để trả cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép
Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất (theo Mẫu số 01a-M kèm theo TT 36/2011/TT-BTNMT ngày 15/9/2011)
Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy đăng ký hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép (bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan cấp, trường hợp chỉ có bản sao chụp thì phải kèm bản chính để đối chiếu)
Văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật (bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan cấp, trường hợp chỉ có bản sao chụp thì phải kèm bản chính để đối chiếu) và hợp đồng lao động đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hợp đồng lao động với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật
Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép (theo Mẫu số 01c ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất
Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định hồ sơ: 600.000đồng/bộ hồ sơ.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-150450-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
16