Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-152154-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên.
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn ngày nhận kết quả;
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ giải thích, hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
Bước 3: Trả kết quả tại Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Theo mẫu)
Giấy phép đầu tư/hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và các giấy phép/Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (bản sao hợp lệ)
Điều lệ doanh nghiệp (bản gốc hoặc bản sao đóng dấu doanh nghiệp)
Dự án đầu tư hoặc Giải trình Kinh kế - kỹ thuật của dự án
Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường
Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về chi nhánh quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh) và pháp luật liên quan
Số bộ hồ sơ: 03 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-2
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án gắn với thành lập chi nhánh (đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trụ sở chính ở các tỉnh, thành phố khác đầu tư vào các Khu công nghiệp Phú Yên; dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và không thuộc diện Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư) - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-152154-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Khu kinh tế
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25