Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-152170-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Tryền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc thông qua đăng kí trực tuyến tại website: http://capphepbcxb.phuyen.gov.vn/
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đặt tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (số 10, Trần Phú, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) hoặc thông qua website http://capphepbcxb.phuyen.gov.vn/
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chức tiếp nhận và viết giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả;
+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức làm lại
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 (trừ thứ 7, chủ nhật, lễ, tết)
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đặt tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông theo trình tự sau:
+ Nộp giấy biên nhận
+ Nhận kết quả: Giấy phép xuất bản bản tin
+ Thời gian trả hồ sơ: sáng 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 (trừ thứ 7, chủ nhật, lễ, tết)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin có nghiệp vụ quản lý thông tin
Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin
Cấp giấy phép xuất bản bản tin lần đầu
+ Đơn đề nghị cấp phép xuất bản bản tin của cơ quan, tổ chức
+ Bản sao có xác nhận của cơ quan, tổ chức đối với Quyết định thành lập, cho phép thành lập cơ quan, tổ chức, pháp nhân
+ Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin
+ Markét bản tin, nội dung số ra đầu (có xác nhận của cơ quan, tổ chức)
Cấp đổi giấy phép xuất bản bản tin
+ Công văn đề nghị cấp đổi giấy phép xuất bản bản tin của cơ quan, tổ chức
+ Bản sao có xác nhận của cơ quan, tổ chức giấy phép xuất bản bản tin đã được cấp
Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) bản chính
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin phép xuất bản bản tin của cơ quan, tổ chức
Tải về
Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép xuất bản bản tin - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-152170-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Xuất bản
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
31