Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-152570-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng thanh tra chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn xét cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề 05 ngày làm việc. Trường hợp nguời xin cấp ở vùng xa xôi hẻo lánh thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu vì lý do nào đó người nộp đơn không được cấp chứng chỉ hành nghề thì Chi cục Bảo vệ thực vật phải trả lời bằng văn bản cho người xin cấp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng thanh tra Chi cục Bảo vệ thực vật trong giờ hành chính
Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và nội dung hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì hẹn ngày tập huấn.
+ Truờng hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ giải thích, hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.
Bước 4: Tập huấn chuyên môn về:
- Các văn bản pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật có liên quan đến thuốc Bảo vệ thực vật.
- Các văn bản pháp luật về thương mại có liên quan đến hoạt động kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật.
- Các văn bản pháp luật các quy định bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất và tiêu dùng có liên quan đến thuốc Bảo vệ thực vật.
- Kiến thức cơ bản về các loài dịch hại, thuốc Bảo vệ thực vật, các phương pháp phòng trừ, sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật ảnh hưởng thuốc Bảo vệ thực vật đến môi trường và sức khoẻ con người.
- Các quy định an toàn lưư thông, cung ứng, bảo quản,buôn bán vận chuyển thuốc Bảo vệ thực vật hướng dẫn sử dụng thuốcBảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả.
- Đi thực tế.
- Kiểm tra cuối khoá.
Thời gian tập huấn 03 tháng tương đương 12 tuần.
Bước 5: Cấp giấp chứng nhận huấn luyện chuyên môn (Giấy huấn luyện chuyên môn là điều kiện để cấp và gia hạn giấy Chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc Bảo vệ thực vật). Thời hạn giấy huấn luyện chuyên môn về thuốc Bảo vệ thực vật là 03 năm và có giá trị trên phạm vi toàn quốc.
Bước 6: Cấp giấy Chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc Bảo vệ thực vật và thu lệ phí theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có trình độ chuyên môn về hoá học hoặc bảo vệ thực vật từ đại học trở lên;
- Có giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp theo quy định;
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề;
- Người trực tiếp điều hành sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật phải có chứng chỉ hành nghề;
- Có quy trình công nghệ sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói theo quy định, bảo đảm chất lượng thuốc bảo vệ thực vật;
- Có địa điểm được cơ quan có thẩm quyền cho phép;
- Có trang thiết bị bảo đảm vệ sinh lao động, an toàn sức khoẻ cho người, vật nuôi, môi trường, phòng, chống cháy, nổ;
- Có hệ thống xử lý chất thải theo quy định của cơ quan có thẩm quyền về môi trường;
- Có cơ sở kiểm tra chất lượng sản phẩm hoặc đăng ký với cơ quan kiểm tra chất lượng gần nhất để kiểm tra chất lượng thuốc trước khi xuất xưởng.
Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề
Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế quận huyện cấp và có giá trị trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày cấp
Giấy chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới do Chi cục Bảo vệ thực vật tổ chức. Nếu người được cấp chứng chỉ hành nghề không tham dự các lớp tập huấn thì khi chứng chỉ hành nghề hết hạn phải làm thủ tục cấp mới theo qui định.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Thu phí, lệ phí cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc Bảo vệ thực vật 1000.000đồng/chứng chỉ hành nghề (Trong đó 800 000 đồng phí thẩm định phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề và 200 000 đồng lệ phí cấp)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc Bảo vệ thực vật - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-152570-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
43