Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-153531-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuỷ lợi và Phòng chống Lụt bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định Xây dựng cơ bản hiện hành
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả của văn phòng sở.
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ và chuyển cho lãnh đạo xem và chuyển cho phòng chuyện môn thực hiện.
Bước 3: Trả kết quả
Đơn xin cấp giấy phép
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bản đồ tỉ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải
Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật)
Báo cáo phân tích chất lượng nước thải
Bản sao giấy tờ quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải
Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thuỷ lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi theo mẫu (phụ lục 01)
Tải về
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép xử lý nước thải vào công trình thuỷ lợi - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-153531-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
31