Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-153760-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt thiết kế công trình lâm sinh (đối với các công trình có sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, Vốn ODA); Kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế đối với các dự án không sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước; - Thời hạn có hiệu lực: Theo quyết định.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị, tổ chức lập tờ trình xin phê duyệt hồ sơ thiết kế kèm theo thuyết minh thiết kế và bản đồ thực hiện các công trình lâm sinh.
Bước 2: Đơn vị, tổ chức nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tại văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT.
Bước 3: Đơn vị, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Hành chính – Tổng hợp của Chi cục Lâm nghiệp hoặc Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không.
Tờ trình thiết kế các công trình lâm sinh;
Thuyết minh thiết kế các công trình lâm sinh;
Bản đồ khu vực thiết kế các công trình lâm sinh tỉ lệ 1/5.000;
Biên bản nghiệm thu ngoại nghiệp giữa Chủ đầu tư với tổ chức, cá nhân tư vấn lập thiết kế (bản chính), kèm biên bản thẩm tra hiện trường dự án;
Biên bản nghiệm thu nội nghiệp giữa Chủ đầu tư với tổ chức, cá nhân tư vấn lập thiết kế (bản chính);
Bản sao Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm; quyết định phê duyệt dự án đầu tư
Số bộ hồ sơ: 05 bộ (01 bản chính và 04 bản sao).
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán các công trình lâm sinh (đối với các tổ chức thuộc tỉnh quản lý) - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-153760-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29