Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-153981-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Giao thông - vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ về tại bộ phận 01cửa, 72 Lê Duẩn, P7, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên
Bước 3: Sở Giao Thông Vận tải tiếp nhận thẩm định và cấp Giấy phép tập lái
Bước 4: Trả kết quả về cho cơ sở đào tạo bộ phận 01cửa Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên, 72 Lê Duẩn, P7, Tuy Hòa, Phú Yên
Danh xe đề nghị cấp giấy phép xe tập lái theo mẫu quy định tại Phụ lục 15b
Hồ sơ xe đề nghị cấp giấy phép xe tập lái gồm: giấy đăng ký xe (bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu), giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn (bản sao chụp), giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực (bản sao chụp).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh xe đề nghị cấp giấy phép xe tập lái
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Thu lệ phí cấp giấy phép lái xe tập lái 30.000 đồng/giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép xe tập lái - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-153981-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Giao thông - vận tải
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
18