Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-154508-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Nghĩa vụ quân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Đăng ký vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngũ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đã được đăng ký tại Ban chỉ huy quân sự xã (phường, thị trấn) nếu có nhu cầu đi làm ăn xa thì phải làm đơn xin vắng mặt và được sự đồng ý của Ban chỉ huy quân sự xã (phường, thị trấn) và chính quyền địa phương, thời gian không quá 6 tháng. Khi có lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì công dân phải có mặt tại địa phương và chấp hành theo lệnh gọi.
Bước 3: Nhận Đơn xin đăng ký vắng mặt có xác nhận của chính quyền địa phương
Đơn xin đăng ký vắng mặt
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin đăng ký vắng mặt (không quy định mẫu)
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngũ - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-154508-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Nghĩa vụ quân sự
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
21