Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-154657-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn).
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn).
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h Chiều từ 14h đến 15h (Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết).
Bước 3: Trả kết quả Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất được chứng thực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) theo trình tự sau:
- Nộp giấy biên nhận;
- Nộp lệ phí;
- Nhận Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất được chứng thực.
Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h – Chiều từ 14h đến 16h30 (Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Người yêu cầu công chứng, chứng thực thì phải có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
- Người yêu cầu chứng thực phải được thực hiện trước mặt người thực hiện chứng thực.
Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng
Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện)
Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc bản sao một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai
Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất
Văn bản khước từ mua của bên thuê hoặc giấy tờ chứng minh về việc hết thời hạn do pháp luật quy định, kể từ ngày bên thuê nhận được thông báo bán và các điều kiện bán, mà bên thuê không trả lời (nếu tài sản đang cho thuê)
Văn bản đồng ý của chủ sở hữu chung khác, trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất hoặc trong trường hợp mua bán một phần tài sản thuộc sở hữu chung theo phần thì nộp văn bản khước từ mua của chủ sở hữu chung khác hoặc giấy tờ chứng minh về việc hết thời hạn do pháp luật quy định, kể từ ngày chủ sở hữu chung nhận được thông báo bán và các điều kiện bán, mà không có chủ sở hữu chung nào mua (nếu tài sản thuộc sở hữu chung)
Bản sao Sổ hộ khẩu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất bản
Tải về
Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực đối với tài sản, hợp đồng, giao dịch trị giá dưới 50 triệu đồng 50.000 đồng/trường hợp
Lệ phí chứng thực đối với tài sản, hợp đồng, giao dịch trị giá trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng/trường hợp
Lệ phí chứng thực đối với tài sản, hợp đồng, giao dịch trị giá từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 100.000 đồng/trường hợp
Lệ phí chứng thực đối với tài sản, hợp đồng, giao dịch trị giá từ trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng 1.000.000 đồng/trường hợp
Lệ phí chứng thực đối với tài sản, hợp đồng, giao dịch trị giá từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng 300.000 đồng/trường hợp
Lệ phí chứng thực đối với tài sản, hợp đồng, giao dịch trị giá từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng 1.200.000 đồng/trường hợp
Lệ phí chứng thực đối với tài sản, hợp đồng, giao dịch trị giá từ trên 3 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng 1.500.000 đồng/trường hợp
Lệ phí chứng thực đối với tài sản, hợp đồng, giao dịch trị giá từ trên 4 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng 2.000.000 đồng/trường hợp
Lệ phí chứng thực đối với tài sản, hợp đồng, giao dịch trị giá từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 2.500.000 đồng/trường hợp
Lệ phí chứng thực đối với tài sản, hợp đồng, giao dịch trị giá từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng 500.000 đồng/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-154657-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25