Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-156448-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc; trường hợp phức tạp không quá 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công chứng viên Chứng nhận hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: công chứng nộp hồ sơ; Người yêu cầu
Bước 2: Công chứng viên tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung;
+ Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì giải quyết theo quy định.
Bước 3: Công chứng viên kiểm tra nội dung văn bản huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch; (nếu đã có sẵn): hướng dẫn tự soạn thảo (nếu chưa có): soạn thảo văn bản; (nếu họ đề nghị)
Bước 4: Công chứng viên đọc nội dung văn bản huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch cho người yêu cầu công chứng nghe hoặc họ tự đọc
Bước 5: Người yêu cầu công chứng ký tên vào văn bản huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch
Bước 6: Công chứng viên chứng nhận nội dung văn bản huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch
Bước 7: Bộ phận giúp việc hoàn tất thủ tục (đóng dấu, vào số, vào sổ theo dõi, lưu trữ); thu phí và trả hồ sơ.
Thời gian làm việc sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 16h30(trừ ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ, tết).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người yêu cầu công chứng phải có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật và có mặt tại Phòng công chứng hoặc địa điểm công chứng ngoài trụ sở theo đề nghị, nghe đọc và ký tên vào HĐ
Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu) có mẫu kèm theo
Giấy chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu của người yêu cầu công chứng (bản chính + 01 bản sao)
Giấy tờ cần thiết khác, tuỳ trường hợp cụ thể Công chứng viên hướng dẫn bổ sung
Văn bản huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch (ít nhất 03 bản)
Số bộ hồ sơ:
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu công chứng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 20.000đ/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Công chứng hủy bỏ hợp đồng, giao dịch - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-156448-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
59