Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-160921-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Giao thông - vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kế từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận; Hố sơ thiết kế đã thẩm định
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế theo quy định
Bước 2: - Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GTVT Phú Yên (Số 72 Lê Duẩn, Phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên).
- Công chức tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
+ Các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu.
+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.
+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GTVT Phú Yên theo các bước sau:
- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu:
+ Nộp giấy biên nhận (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp).
+ Nộp phí, lệ phí.
+ Nhận kết quả: Hồ sơ thiết kế đã được thẩm định (03 bộ) và giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo (03 bản).
- Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu: Văn bản nêu rõ lý do và yêu cầu điều chỉnh, sửa chữa hoặc bổ sung nội dung hồ sơ thiết kế
- Thời gian trả kết quả:
+ Các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu.
+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.
+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã có biển số đăng ký hoặc đã qua sử dụng được phép nhập khẩu, trừ các loại mô tô, xe máy, xe lam và xích lô máy
Đơn vị thiết kế là đơn vị có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh hành nghề thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộ phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành
Không áp dụng đối với việc cải tạo xe cơ giới dùng vào mục đích quân sự của Bộ Quốc phòng và mục đích đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội của Bộ Công an
Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế 01 bản
Hồ sơ thiết kế, gồm có:04 bộ.
- Thuyết minh tính toán thiết kế cải tạo xe cơ giới.
- Bản vẽ kỹ thuật:
* Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở thiết kế (đối với trường hợp thẩm định thiết kế lần đầu của cơ sở thiết kế).
Số bộ hồ sơ:
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo 50.000 đồng.
Phí thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo xe cơ giới 200.000 đồng.
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định thiết kế cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-160921-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Giao thông - vận tải
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
29