Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-183057-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Giao thông - vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp xã, cấp huyện nơi có công trình xây dựng.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh (số 72 Lê Duẩn, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép thi công công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật về thủ tục cấp phép thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào Quốc lộ 25, 29, 19C và Tỉnh lộ (Đối với đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị; đường dẫn ra vào cửa hàng xăng dầu, trạm dừng nghỉ; đường chuyên dùng: Đường lâm nghiệp, đường khai thác mỏ, đường phục vụ thi công, đường khu công nghiệp, đường nối trực tiếp công trình đơn lẻ; đường gom, đường nối từ đường gom).
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên (số 72 Lê Duẩn, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chức tiếp nhận và viết giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ viết phiếu hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00 vào các ngày làm việc trong tuần (trừ Thứ 7, chủ nhật, Lễ, Tết).
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên.
+ Nộp giấy biên nhận;
+ Nhận kết quả;
+ Thời gian trả kết quả: sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00 vào các ngày làm việc trong tuần (trừ Thứ 7, chủ nhật, Lễ, Tết).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Cấp phép thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào Quốc lộ 25, 29, 19C và Tỉnh lộ đối với: đường huyện, đường xã, đường đô thị; đường dẫn ra vào cửa hàng xăng dầu, trạm dừng nghỉ; đường chuyên dùng: Đường lâm nghiệp, đường khai thác mỏ, đường phục vụ thi công, đường khu công nghiệp, đường nối trực tiếp công trình đơn lẻ; Đường gom, đường nối từ đường gom.
- Trường hợp vì lý do bất khả kháng, khách quan dẫn đến hết thời hạn có hiệu lực của Giấy phép mà xây dựng công trình thiết yếu chưa hoàn thành theo quy định thì Tổ chức thực hiện Thủ tục hành chính này phải đề nghị Sở GTVT Phú Yên xem xét việc gia hạn Giấy phép.
- Đối với bản sao không có chứng thực, yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu.
Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình.
Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp nhận thiết kế nút giao của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao có xác nhận của chủ đầu tư).
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình theo mẫu Phụ lục 4 Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải).
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phép thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào Quốc lộ 25, 29, 19C và Tỉnh lộ - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-183057-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Giao thông - vận tải
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [5]
Cấp giấy phép lưu hành cho xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ - Phú Yên
Xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với Quốc lộ 25, Quốc lộ 29, Quốc lộ 19C và Tỉnh lộ đang khai thác - Phú Yên
Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu và xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ Quốc lộ 25, Quốc lộ 29 và đường Tỉnh (Công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ, Công trình phục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh, quốc phòng; công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoát nước, xăng dầu, khí, công trình có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật không thể bố trí ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; công trình phải bố trí trên cùng một mặt bằng với công trình đường bộ để đảm bảo tính đồng bộ và tiết kiệm) - Phú Yên
Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào Quốc lộ 25, 29, 19C và Tỉnh lộ - Phú Yên
Cấp phép thi công công trình thiết yếu và xây dựng biển báo quảng cáo tạm thời trong phạm vi đất dành cho đường bộ Tỉnh lộ và Quốc lộ ủy thác (Quốc lộ 19C, Quốc lộ 25, Quốc lộ 29…) - Phú Yên

0
37