Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-183080-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên (số 72, đường Lê Duẩn, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) hoặc thông qua hệ thống Bưu chính.
Thời hạn giải quyết: - Trong thời gian không quá 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:
+ Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô theo quy định. Trường hợp không chấp thuận, Sở Giao thông vận tải có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.
+ Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với cơ quan quản lý dạy nghề ở địa phương tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo.
+ Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, nếu đủ điều kiện, Sở Giao thông vận tải cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho cơ sở đào tạo. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép đào tạo lái xe ô tô.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên (số 72, đường Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) hoặc thông qua hệ thống Bưu chính.
+ Hồ sơ đề nghị chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô gửi Sở Giao thông vận tải.
+ Nếu hồ sơ đề nghị chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô được chấp thuận thì tổ chức, cá nhân tiến hành xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe, lập bộ Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô, gửi Sở Giao thông vận tải.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đủ theo quy định, trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức tiếp nhận hướng dẫn trực tiếp hoặc viết phiếu hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân để bổ sung hồ sơ theo qui định.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 07h00-11h30, chiều từ 13h30-17h00 vào các ngày làm việc trong tuần (trừ Thứ 7, Chủ nhật, Lễ, Tết).
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên.
+ Nộp giấy biên nhận;
+ Nhận kết quả;
+ Thời gian trả kết quả: sáng từ 07h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00 vào các ngày làm việc trong tuần (trừ Thứ 7, Chủ nhật, Lễ, Tết).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Là cơ sở dạy nghề do cơ quan có thẩm quyền thành lập.
- Phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 5 của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
- Phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 1 của Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 245/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
* Hồ sơ đề nghị chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô:
- Văn bản đề nghị chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô.
- Đề án xây dựng cơ sở đào tạo lái xe ô tô trong đó phải có nội dung dự kiến: Vị trí, diện tích xây dựng, quy mô, lưu lượng đào tạo, số lượng giáo viên, số lượng phương tiện của cơ sở đào tạo.
- Văn bản xác nhận chấp thuận của cơ quan quản lý có thẩm quyền tại địa phương về đất đai dùng để xây dựng cơ sở đào tạo.
* Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô:
- Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe.
- Văn bản chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô của Sở Giao thông vận tải (bản sao không chứng thực).
- Quyết định thành lập cơ sở dạy nghề có chức năng đào tạo lái xe của cơ quan có thẩm quyền (bản sao có chứng thực).
- Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao không chứng thực);
- Giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn, giấy phép của xe tập lái (bản sao không chứng thực).
(Các bản sao không chứng thực yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe ô tô - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-183080-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
36