Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-187832-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo, Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng tiếp công dân của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên (số 56, đường Lê Duẩn, phường 7, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)
Thời hạn giải quyết: Cho đến khi kết thúc việc tiếp công dân
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo thụ lý đơn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân trực tiếp đến Phòng tiếp công dân của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên (số 56, đường Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) trình bày hoặc gửi đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Bước 2: Cán bộ tiếp công dân đảm bảo trang phục chỉnh tề, có đeo thẻ công chức và yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có)
+ Tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày. Trường hợp nhiều người cùng đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì yêu cầu họ cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Bước 3: Xác định nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Bước 4: Tiến hành xử lý như sau:
+ Đối với nội dung khiếu nại
Trường hợp công dân trực tiếp đến trình bày: Đối với nội dung thuộc thẩm quyền thì cán bộ tiếp công dân hướng dẫn công dân viết thành đơn hoặc lập thành văn bản ghi lại nội dung khiếu nại và yêu cầu công dân ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn hoặc văn bản đó và chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật. Đối với nội dung không thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn công dân khiếu nại đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết
Trường hợp công dân đến gửi đơn khiếu nại: Đối với đơn thuộc thẩm quyền thì cán bộ tiếp công dân tiếp nhận và chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật. Đối với đơn không thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn công dân khiếu nại đến đúng cơ quan và người có thẩm quyền giải quyết
+ Đối với nội dung tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Trường hợp công dân trực tiếp đến trình bày: Đối với nội dung thuộc thẩm quyền thì cán bộ tiếp công dân ghi chép nội dung tố cáo, kiến nghị, phản ánh (Đối với nội dung tố cáo, đề nghị người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ vào văn bản ghi nội dung tố cáo; đối với nội dung kiến nghị, phản ánh, xét thấy cần thiết hoặc công dân yêu cầu thì đề nghị họ ký tên hoặc điểm chỉ) và chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật; Đối với nội dung không thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn công dân tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết
Trường hợp công dân đến gửi đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh: Đối với đơn thuộc thẩm quyền thì cán bộ tiếp công dân tiếp nhận và chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật; Đối với đơn không thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn công dân tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết
Bước 5: Yêu cầu công dân ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận nội dung đã trình bày được ghi trong Sổ tiếp công dân
+ Thời gian tiếp công dân: Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00 vào các ngày trong tuần (trừ Thứ 7, Chủ nhật, Lễ, Tết)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Không vi phạm quy chế tiếp công dân
- Vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh chưa được kiểm tra xem xét và chưa có quyết định hoặc kết luận giải quyết của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (phải có họ tên, địa chỉ, chữ ký hoặc điểm chỉ trực tiếp)
Các tài liệu, giấy tờ liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công tác tiếp công dân - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-187832-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo, Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30