Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-187834-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo, Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thanh tra tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thanh tra – Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan, các địa phương nơi phát sinh tố cáo
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên (số 56, đường Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người tố cáo chuẩn bị đơn và các tài liệu liên quan (nếu có) theo đúng quy định. Trong đơn tố cáo phải ghi rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo, nội dung tố cáo.
Bước 2: Nộp đơn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên (số 56, đường Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).
Cán bộ tiếp nhận đơn tố cáo, các bằng chứng liên quan đến nội dung tố cáo lập phiếu tiếp nhận đơn tố cáo, ghi lại nội dung tố cáo, họ, tên, địa chỉ của người tố cáo, có chữ ký của người tố cáo trong trường hợp người tố cáo đến nộp trực tiếp đơn tố cáo
+ Thời gian nộp đơn: sáng từ 07h00 – 11h30, chiều từ 13h30 – 17h00 vào các ngày làm việc trong tuần (trừ Thứ 7, CN, Lễ, Tết)
Bước 3: Thụ lý giải quyết đơn. Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tố cáo, đơn tố cáo được thụ lý giải quyết
Bước 4: Xác minh việc tố cáo. Trong quá trình tiến hành xác minh nội dung tố cáo, người giải quyết tố cáo có quyền và nghĩa vụ sau:
+ Yêu cầu người tố cáo cung cấp bằng chứng, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo
+ Yêu cầu người bị tố cáo giải trình bằng văn bản về hành vi bị tố cáo
+ Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo
+ Trưng cầu giám định, tiến hành các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.
Bước 5: Kết luận về nội dung tố cáo
Quyết định kết luận về nội dung tố cáo; xác định trách nhiệm của người có hành vi vi phạm, áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý đối với người vi phạm.
Bước 6: Trả kết quả xử lý đơn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên (số 56, đường Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)
+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra phiếu hẹn và trao văn bản chấp thuận cho người nhận, người nhận ký vào sổ trả kết quả.
+ Thời gian trả kết quả: sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00 vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ 7, CN, Lễ, Tết)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 20 Luật Tố cáo năm 2011:
- Tố cáo về vụ việc đã được người đó giải quyết mà người tố cáo không cung cấp thông tin, tình tiết mới
- Tố cáo về vụ việc mà nội dung và những thông tin người tố cáo cung cấp không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật
- Tố cáo về vụ việc mà người có thẩm quyền giải quyết tố cáo không đủ điều kiện để kiểm tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm
Đơn tố cáo (phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người tố cáo, ký tên hoặc điểm chỉ trực tiếp)
Các tài liệu, giấy tờ có liên quan đến nội dung tố cáo; chứng cứ cho việc tố cáo (bản sao công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn tố cáo (Mẫu số 46)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết đơn tố cáo - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-187834-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo, Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
31