Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-187852-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo, Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên (số 56, đường Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) hoặc qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: + Phiếu đề xuất xử lý đơn; + Phiếu hướng dẫn gửi đơn khiếu nại đến đúng cơ quan thẩm quyền; + Thông báo không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại; + Thông báo việc thụ lý giải quyết đơn khiếu nại; + Phiếu chuyển đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh; + Thông báo về việc chuyển đơn tố cáo; + Thông báo việc thụ lý giải quyết đơn tố cáo.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đơn và các tài liệu liên quan (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật
Bước 2: Tiếp nhận đơn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên (số 56, đường Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)
Đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận qua các nguồn:
+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp gửi đến
+ Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận, các cơ quan báo chí và các cơ quan khác chuyển đến
+ Đơn gửi qua dịch vụ bưu chính
Cán bộ tiếp nhận đơn tố cáo, các bằng chứng liên quan đến nội dung tố cáo lập phiếu tiếp nhận đơn tố cáo, ghi lại nội dung tố cáo, họ, tên, địa chỉ của người tố cáo, có chữ ký của người tố cáo trong trường hợp người tố cáo đến nộp trực tiếp đơn tố cáo
+ Thời gian tiếp nhận đơn: sáng từ 07h00 – 11h30, chiều từ 13h30 – 17h00 vào các ngày làm việc trong tuần (trừ Thứ 7, CN, Lễ, Tết)
Bước 3: Phân loại đơn và vào Sổ tiếp nhận và xử lý đơn
Bước 4: Tiến hành xử lý đơn
* Xử lý đơn khiếu nại:
- Đối với đơn thuộc thẩm quyền:
+ Trường hợp đơn thuộc thẩm quyền giải quyết và đủ điều kiện thụ lý thì cán bộ xử lý đơn đề xuất Giám đốc Sở thụ lý để giải quyết theo quy định của pháp luật.
+ Trường hợp đơn thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng không đủ điều kiện thụ lý (theo quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011) thì cán bộ xử lý đơn đề xuất Giám đốc Sở trả lời cho người khiếu nại biết rõ lý do không được thụ lý
- Đối với đơn không thuộc thẩm quyền:
+ Trường hợp đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết thì cán bộ xử lý đơn đề xuất Lãnh đạo cơ quan hướng dẫn người khiếu nại gửi đơn khiếu nại đến cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định của pháp luật, đồng thời trả lại tài liệu gốc (nếu có)
+ Trường hợp đơn do đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận, các cơ quan báo chí hoặc các cơ quan khác nhận được và chuyển đến nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết thì cán bộ xử lý đơn đề xuất Lãnh đạo cơ quan nêu rõ lý do không thụ lý cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đơn đến, gửi trả lại đơn kèm theo các tài liệu (nếu có) và thông báo bằng văn bản.
* Xử lý đơn tố cáo
- Đối với đơn thuộc thẩm quyền: Cán bộ xử lý đơn đề xuất Giám đốc Sở xem xét quyết định việc thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật.
- Đối với đơn không thuộc thẩm quyền:
+ Trường hợp đơn không thuộc thẩm quyền thì cán bộ xử lý đơn đề xuất Lãnh đạo cơ quan chuyển đơn và các chứng cứ, tài liệu kèm theo (nếu có) đến cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo cho người gửi đơn tố cáo biết.
+ Trường hợp đơn có nội dung tố cáo hành vi gây thiệt hại, đang gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, cơ quan, tổ chức, tính mạng, tài sản của cá nhân thì cán bộ xử lý đơn phải báo cáo Giám đốc Sở thông báo cho cơ quan, người có thẩm quyền nhằm ngăn chặn, hạn chế, khắc phục hậu quả có thể xảy ra và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo.
* Xử lý đơn khác
- Đối với đơn thuộc thẩm quyền: Cán bộ xử lý đơn đề xuất Giám đốc Sở giải quyết theo quy định của pháp luật
- Đối với đơn không thuộc thẩm quyền: Cán bộ xử lý đơn đề xuất Lãnh đạo cơ quan xem xét, quyết định việc chuyển đơn kèm theo tài liệu (nếu có) hoặc hướng dẫn đến cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định của pháp luật
Bước 5: Trả kết quả xử lý đơn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên
+ Xuất trình phiếu hẹn
+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra phiếu hẹn và trao kết quả, người nhận ký vào sổ nhận kết quả.
+ Thời gian trả kết quả: sáng từ 07h00 – 11h30, chiều từ 13h30 – 17h00 vào các ngày làm việc trong tuần (trừ Thứ 7, CN, Lễ, Tết)
Đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (phải có họ tên, địa chỉ, chữ ký hoặc điểm chỉ trực tiếp)
Các tài liệu, giấy tờ liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn khiếu nại ( Mẫu số 32)
Tải về
Mẫu đơn tố cáo (Mẫu số 46)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-187852-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo, Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
24