Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-188215-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Sở Giáo dục và Đào tạo (Số 56, Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trên cơ sở danh sách đề nghị của Hội đồng cấp cơ sở, kiểm tra và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn để trình Hội đồng
Bước 2: Họp Hội đồng để xem xét, sơ duyệt
Bước 3: Công bố kết quả sơ duyệt cho đơn vị, trường học biết và thăm dò dư luận bằng niêm yết công khai, công văn thông báo và trên Website của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên
Bước 4: Hội đồng xét duyệt bỏ phiếu tán thành
Bước 5: Chuyển hồ sơ về Hội đồng cấp Tỉnh
* Hồ sơ cá nhân
- Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú khai theo mẫu hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
- Bản sao giấy chứng nhận sáng kiến, giải pháp, giáo trình (trang bìa có ghi tên tác giả và Nhà xuất bản), biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học (tên và mục lục bài báo đăng trên tạp chí hoặc kỷ yếu Hội nghị quốc tế) và chứng nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có liên quan đến tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
Hồ sơ của Hội đồng cấp dưới đề nghị lên Hội đồng cấp trên
- Tờ trình đề nghị xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
- Danh sách đề nghị xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
- Biên bản họp Hội đồng và kết quả bỏ phiếu
- Tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
- Quyết định thành lập Hội đồng
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu 1: Bản khai thành tích cá nhân
Tải về
Mẫu 2: Tờ trình
Tải về
Mẫu 3: Danh sách (kèm theo tờ trình)
Tải về
Mẫu 4: Biên bản giới thiệu và kết quả bỏ phiếu tín nhiệm
Tải về
Mẫu 5: Biên bản và kết quả bỏ phiếu sơ duyệt
Tải về
Mẫu 6: Biên bản và kết quả bỏ phiếu tán thành
Tải về
Mẫu 7: Tóm tắt thành tích cá nhân
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xét tặng Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-188215-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Chức danh, bằng cấp
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
24