Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-213215-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Hội đồng Giám định y khoa
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận thường trực Hội đồng Giám định y khoa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Giám định y khoa
Thời hạn giải quyết: Nếu hồ sơ giám định hợp lệ, trong thời gian 30 ngày, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh có trách nhiệm tiến hành khám giám định cho người lao động.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản giám định thương tật
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng tiếp đón Trung tâm Giám định Y khoa (GĐYK). Số 72 Phan Đình Phùng, phường 1, TP Tuy Hòa.
Phòng Tiếp đón tiếp nhận hồ sơ GĐYK kiểm tra tính pháp lý theo quy trình hồ sơ giám định. Nếu hồ sơ đúng quy định viết phiếu nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian 15 ngày làm việc, Hội đồng GĐYK trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút, chiều 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).
Bước 3: Thường trực Hội đồng mời đối tượng đến khám GĐYK, đối tượng được mời trình giấy mời. Sau khi khám, thường trực Hội đồng sẽ họp Hội chẩn chuyên môn. Hội đồng GĐYK họp xét tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể cho từng đối tượng.
Bước 4: Nhận kết quả khám giám định theo giấy hẹn tại Phòng tiếp đón Trung tâm GĐYK (Số 72 Phan Đình Phùng, Phường 1, TP Tuy Hòa) theo các bước sau:
- Nộp giấy hẹn;
- Nộp phí giám định;
- Nhận kết quả: Biên bản khám giám định tổn thương cơ thể do tai nạn lao động.
- Thời gian nhận kết quả: Sáng 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút, chiều 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Thời hạn giới thiệu giám định lại ít nhất là sau 2 năm (đủ 24 tháng) kể từ ngày người lao động được Hội đồng GĐYK kết luận tỷ lệ % tổn thương cơ thể lần liền kề trước đó.
Giấy giới thiệu của BHXH tỉnh (Phụ lục số 01);
Giấy giới thiệu của BHXH tỉnh (Phụ lục số 01)Giấy đề nghị giám định khả năng lao động (Phụ lục số 02);
Các giấy tờ điều trị vết thương tái phát: Giấy ra viện theo đúng quy định của Bộ Y tế (bản sao). Trong trường hợp người lao động không nằm điều trị nội trú thì phải có giấy tờ về khám, điều trị ngoại trú thương tật tái phát do tai nạn lao động (bản sao) ở các cơ sở y tế công lập từ tuyến huyện trở lên;
Biên bản giám định y khoa các lần giám định trước
Khi đi khám xuất trình giấy CMND để đối chiếu.
Số bộ hồ sơ: 02 bộ (trong đó: 01 bộ gốc, 01 bộ sao y bản chính).
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị giám định khả năng lao động
Tải về
Giấy giới thiệu
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí giám định 1.368.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
25