Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-226960-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tổng hợp Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trạm thú y huyện, thành phố.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Văn phòng Chi cục Thú y.
Thời hạn giải quyết: - Thủ tục đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch: Thời hạn 15 ngày từ khi nhận hồ sơ.
- Thủ tục đăng ký công nhận vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh: Thời hạn 15 ngày từ khi nhận hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận ở phòng Tổng hợp - Chi cục Thú y, 48 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, TP. Tuy Hòa trong giờ hành chính (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, Tết)
Bước 3: Chuyển hồ sơ về Cục Thú y (được Cục Thú y ủy quyền).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không.
Đơn đăng ký vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (phụ lục 1a, 1b).
Đơn đề nghị thẩm định (phụ lục 2a, 2b).
Tờ trình về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh, cở an toàn dịch bệnh (phụ lục 4a, 4b).
Tờ trình về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh đã được xây dựng.
Thủ tục đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.
Thủ tục đăng ký công nhận vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.
Tải về
Đơn đăng ký Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh động vật.
Tải về
Đơn đề nghị thẩm định Cơ sở an toàn dịch bệnh.
Tải về
Đơn đề nghị thẩm định Vùng an toàn dịch bệnh.
Tải về
Tờ trình Về điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh.
Tải về
Tờ trình Về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh.
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-226960-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21