Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-227018-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tổng hợp Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trạm thú y các huyện, thành phố
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại văn phòng Chi cục Thú y
Thời hạn giải quyết: Trong phạm vi 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh; Biên bản niêm phong phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật; Biên lai thu phí, lệ phí.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân (sau đây gọi là chủ hàng) khi vận chuyển sản phẩm động vật với số lượng lớn ra khỏi tỉnh phải đăng kiểm dịch với Chi cục Thú y (trực tiếp đăng ký tại các trạm Thú y huyện, thành phố (đã được Chi cục ủy quyền)
Bước 2: Kiểm dịch viên sau khi thực hiện việc kiểm dịch nếu sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn theo quy định sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển ra khỏi huyện
Bước 3: Chủ hàng đem hồ sơ kiểm dịch đến nộp tại phòng Kỹ thuật – Chi cục Thú y, 48 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, TP. Tuy Hòa, để được đổi giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh và nộp lệ phí theo quy định.
Chủ hàng nhận : Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh; Biên lai thu phí, lệ phí; biên bản niêm phong chì phương tiện vận chuyển; giấy chứng nhận tiêm phòng .
- Thời gian tiếp nhận đăng ký và kiểm dịch: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Sáng 7h30 – 11h30; Chiều 13h30 – 15h). Riêng các ngày thứ 7, chủ nhật, lể, thực hiện kiểm dịch và đổi giấy vào buổi chiều từ 13h30 – 17h.
Giấy đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển theo mẫu quy định
Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y sản phẩm động vật (nếu có)
Các giấy tở khác liên quan (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh
Tải về
Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh
Tải về
Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh
Tải về
Giấy đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển nội tỉnh, mức thu 5.000 đồng/lần cấp
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển tỉnh này sang tỉnh khác, mức thu 30.000 đồng/lần cấp
Cấp lại giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật do khách hàng yêu cầu: 50% mức thu lần đầu 50% mức thu lần đầu.
Phí kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm khác có nguồn gốc động vật: - Trứng gia cầm các loại: - Trứng giống, trứng đã ấp (trứng lộn): 5,5đồng/quả. - Trứng thương phẩm: 4,5đồng/quả. - Trứng đà điểu: 7đồng/quả. - Trứng cút: 1đồng/quả. - Xử lý các chất phế thải động vật: 18.000đồng/tấn. - Kiểm tra chất thải động vật đã qua xử lý: 7.000đồng/tấn. - Sản phẩm động vật đông lạnh: - Vận chuyển với số lượng lớn bằng Container, xe lạnh từ 12 tấn đến 14 tấn (Trường hợp lô hàng cần phải xét nghiệm, các chỉ tiêu xét nghiệm được tính phí riêng theo thực tế). 630.000đồng/lô hàng. - Vận chuyển với số lượng ít (dưới 12 tấn) (Trường hợp lô hàng cần phải xét nghiệm, các chỉ tiêu xét nghiệm được tính phí riêng theo thực tế): 90đồng/kg.
Phí niêm phong phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật, mức thu 1.500 đồng/thẻ
Phí tiêu độc trong công tác kiểm dịch: - Phí vệ sinh tiêu độc trong kiểm dịch xe ô tô. Mức thu: 40.000 đồng/lần. - Chi phí hóa chất, nhiên liệu để tiêu độc. Mức thu: 20.000 đồng/lần.
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
24