Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-227019-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan Kiểm lâm sở tại.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Chi cục Kiểm lâm, địa chỉ: 48 Nguyễn Tất Thành, Phường 2, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan Kiểm lâm sở tại phải tổ chức xác minh và cấp giấy chứng nhận trại nuôi (theo mẫu 07, Thông tư 47/2012/TT-BNNPTNT); đồng thời lập sổ theo dõi (theo mẫu 09, Thông tư 47/2012/TT-BNNPTNT). Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan Kiểm lâm sở tại phải thông báo bằng văn bản lý do cho chủ trại nuôi.
- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày giấy chứng nhận trại nuôi được cấp, cơ quan Kiểm lâm sở tại giao trả cho tổ chức được cấp.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ Tổ chức nộp hồ sơ đến Cơ quan Kiểm lâm sở huyện.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và chứng nhận.
- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Hạt Kiểm lâm huyện phải tổ chức xác minh và cấp giấy chứng nhận trại nuôi; đồng thời lập sổ theo dõi. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Hạt Kiểm lâm huyện phải thông báo bằng văn bản lý do cho tổ chức nộp hồ sơ.
Bước 3: Trả kết quả Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày giấy chứng nhận trại nuôi được cấp, Hạt Kiểm lâm huyện giao trả cho tổ chức được cấp.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Khai thác từ tự nhiên trong nước: có bảng kê mẫu vật động vật rừng thông thường có xác nhận của cơ quan Kiểm lâm sở tại.
- Nhập khẩu: có tờ khai hàng hóa nhập khẩu được cơ quan hải quan cửa khẩu xác nhận. Các loài ngoại lai xâm hại theo quy định của pháp luật không được gây nuôi dưới mọi hình thức.
- Mua của tổ chức, cá nhân khác: có hồ sơ mua bán, trao đổi động vật giữa người cung ứng và người nuôi.
- Xử lý tịch thu: có quyết định của người có thẩm quyền xử lý tang vật hoặc vật chứng theo quy định của pháp luật.
- Động vật rừng thông thường đã nuôi trước tháng 8 năm 2012 thì tổ chức, cá nhân đang nuôi lập bảng kê động vật rừng thông thường (theo mẫu số 05, Thông tư 47/2012/TT-BNNPTNT) gửi Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở nuôi đó xác nhận).
* Có nguồn gốc vật nuôi rõ ràng, cụ thể như sau:
Tổ chức, cá nhân nuôi các loài thuộc Danh mục động vật rừng thông thường (theo Thông tư 47/2012/TT-BNNPTNT) phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Cơ sở nuôi, trại nuôi phù hợp với đặc tính sinh trưởng, phát triển của loài nuôi;
- Đảm bảo an toàn cho người và động vật nuôi; đảm bảo các quy định về vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh.
Bản chính đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi (theo mẫu 06, Thông tư 47/2012/TT-BNNPTNT) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;
Bản sao có chứng thực phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, môi trường theo quy định của pháp luật.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng các loài động vật hoang dã thông thường - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-227019-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26