Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-228876-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Thông tin – truyền thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử – Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông (Số 10, đường Trần Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: - Trường hợp Cấp mới giấy phép:
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông gửi giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp).
- Trường hợp Bổ sung, sửa đổi giấy phép:
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông gửi giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp).
- Trường hợp cấp lại giấy phép:
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông gửi giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp).
- Trường hợp Gia hạn giấy phép:
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông gửi giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp).
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan báo chí đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên (Số 10, đường Trần Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).
Cơ quan báo chí chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Cơ quan báo chí nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đặt tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên (Số 10 Trần Phú, Phường 7, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra theo quy định:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chức tiếp nhận và viết giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả;
+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức làm lại;
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ Thứ 7, Chủ nhật, Lễ, Tết).
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đặt tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông theo trình tự sau:
+ Nộp giấy biên nhận;
+ Nhận kết quả: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;
+ Thời gian trả hồ sơ: sáng 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ Thứ 7, Chủ nhật, Lễ, Tết).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
2. Có nhân sự quản lý đáp ứng các yêu cầu sau:
a. Điều kiện về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin:
- Người đứng đầu cơ quan báo chí là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý nội dung cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp;
- Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung phải tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên, có quốc tịch Việt Nam. Đối với người nước ngoài, có địa chỉ tạm trú ít nhất 6 tháng tại Việt Nam;
- Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có trách nhiệm cung cấp số điện thoại liên lạc thường xuyên, địa chỉ email cho cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương để phối hợp xử lý ngay khi cần thiết;
- Người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp có thể giao nhiệm vụ cho cấp phó chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin;
- Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải thành lập bộ phận quản lý nội dung thông tin.
b. Điều kiện về nhân sự bộ phận kỹ thuật: Bộ phận quản lý kỹ thuật tối thiểu có 01 người đáp ứng quy định tại điểm g, điểm h khoản 2 Điều 2 Thông tư số 02/3014/TT-BTTTT ngày 11/3/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
3. Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp:
- Dãy ký tự tạo nên tên miền không được giống hoặc trùng với tên tổ chức khác;
- Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội của cùng một tổ chức, doanh nghiệp không được sử dụng cùng một tên miền;
- Tên miền phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 06 (sáu) tháng tại thời điểm đề nghị cấp phép và phải tuân thủ theo đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
4. Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động:
a. Tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp phải có phương án tài chính bảo đảm thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật để duy trì hoạt động trong thời gian giấy phép có hiệu lực.
b. Điều kiện về kỹ thuật: thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật có khả năng đáp ứng các yêu cầu sau:
- Lưu trữ tối thiểu 90 (chín mươi) ngày đối với nội dung thông tin tổng hợp kể từ thời điểm đăng tải; lưu trữ tối thiểu 02 (hai) năm đối với nhật ký xử lý thông tin được đăng tải;
- Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng;
- Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng và tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin;
- Có phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra, trừ những trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật;
- Đảm bảo phải có ít nhất 01 (một) hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ cũng có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin trên toàn bộ các trang thông tin điện tử do tổ chức, doanh nghiệp sở hữu.
5. Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin:
- Có quy trình quản lý thông tin công cộng: Xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải;
- Có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn;
- Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP chậm nhất sau 03 (ba) giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bằng văn bản, điện thoại, email).
Cơ quan báo chí được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp khi có đủ các điều kiện sau đây:
1. Là cơ quan báo chí được thành lập theo pháp luật Việt Nam;
Trường hợp Cấp mới giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (theo mẫu số 01 của Thông tư 09/2014/TT-BTTTT);
- Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động báo chí (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);
- Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên và sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có ảnh và dấu giáp lai;
- Đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu cơ quan báo chí đề nghị cấp giấy phép. Đề án bao gồm các nội dung chính sau:
Về nội dung thông tin: Mục đích cung cấp thông tin; nội dung thông tin, các chuyên mục dự kiến; nguồn tin chính thức, bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính; Phương án tổ chức, nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính nhằm bảo đảm hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp phù thuộc với các quy định tại khoản 5 Điều 23 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và đáp ứng các điều kiện quy định tại các Điều 3, 4, 5 Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT;
Địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam;
- Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.
Trường hợp Bổ sung, sửa đổi giấy phép:
- Văn bản đề nghị sửa đổi nêu rõ nội dung, lý do cần sửa đổi, bổ sung. Cơ quan báo chí có giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép trong những trường hợp sau:
+ Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp;
+ Thay đổi tên miền;
+ Thay đổi địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam;
+ Thay đổi phạm vi cung cấp thông tin, dịch vụ;
+ Thay đổi nhân sự chịu trách nhiệm chính;
+ Thay đổi, bổ sung lĩnh vực thông tin cung cấp đối với trang thông tin điện tử tổng hợp.
- Các tài liệu chứng minh có liên quan đến cơ quan cấp giấy phép
Trường hợp cấp lại giấy phép
- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép (nêu rõ số giấy phép, ngày cấp của giấy phép đã cấp và lý do đề nghị cấp lại giấy phép);
- Trường hợp giấy phép bị hư hỏng thì gửi kèm theo bản giấy phép bị hư hỏng.
Trường hợp Gia hạn giấy phép
- Văn bản đề nghị gia hạn (nêu rõ thời gian gia hạn);
- Bản sao giấy phép
Số bộ hồ sơ:
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp (theo mẫu số 01 của Thông tư 09/2014/TT-BTTTT)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Theo quy định của Bộ Tài chính
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Interntet - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-228876-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Thông tin – truyền thông
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24