Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-230795- TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn, Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ đến Cơ quan thường trực, Qua đường bưu điện; Fax (sau đó gửi hồ sơ bản chính); Thư điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính); Mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h, chiều từ 14h đến 16h30 trong các ngày làm việc trong tuần.
Thời hạn giải quyết: - 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của cơ sở, cơ quan thường trực phải thẩm tra sơ bộ hồ sơ, hướng dẫn cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định;
- Không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ, Cơ quan thường trực thông báo kết quả thẩm định cho cơ sở.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các tổ chức, cá nhân (sau đây gọi tắt là Cơ sở) sản xuất kinh doanh tại địa phương chỉ sản xuất để tiêu thụ nội địa lập và gửi hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm tới Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Phú Yên (sau đây gọi tắt là Cơ quan thường trực); địa chỉ: 01A Lý Tự Trọng, Phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
Bước 2: Cơ quan thường trực tiếp nhận hồ sơ, tổ chức xử lý, thẩm định hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.
Bước 3: Cơ quan thường trực thông báo kết quả thẩm tra hồ sơ đăng ký cho cơ sở.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Cơ sở có hồ sơ đăng ký đầy đủ và phù hợp theo quy định.
- Sản phẩm thực phẩm không thuộc danh mục những sản phẩm, hàng hóa bị cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Sản phẩm thực phẩm được sản xuất từ cơ sở đáp ứng quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc sản phẩm của cơ sở/quốc gia có tên trong danh sách được cơ quan thẩm quyền Việt Nam cho phép nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định.
- Nội dung quảng cáo thực phẩm chính xác, đúng chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) như đã công bố và đăng ký.
Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 75/2001/TT-BNNPTNT, ngày 31/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc kết quả kiểm tra đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực (áp dụng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh trong nước)
Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp của cơ sở sản xuất kinh doanh
Bản sao có chứng thực thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy (đối với sản phẩm phải công bố hợp quy), công bố hợp chuẩn (nếu có)
Tài liệu khoa học liên quan để chứng minh tính chất, công dụng đặc thù của sản phẩm như nội dung quảng cáo
Đối với thực phẩm biến đổi gen, chiếu xạ nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) và các tài liệu khác liên quan theo quy định pháp luật
Bản dự thảo nội dung dư kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết)
Giấy ủy quyền của cơ sở (áp dụng đối với trường hợp đăng ký xác nhận quảng cáo bởi người kinh doanh dịch vụ quảng cáo)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí: cấp giấy Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm 150.000 đồng/1 lần cấp/ 1 sản phẩm.
Phí thẩm định, xét duyệt hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo: - Áp phích, tờ rơi, poster: 1.000.000 đồng/lần/1 sản phẩm. - Truyền hình, phát thanh: 1.200.000 đồng/lần/1 sản phẩm.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lần đầu xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-230795- TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn, Quảng cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30