Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-245416-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các bộ phận có liên quan, các địa phương nơi phát sinh tố cáo
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại nơi tiếp công dân của UBND cấp xã
Thời hạn giải quyết: Trong giờ hành chính
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân trực tiếp đến phòng tiếp công dân trình bày hoặc gửi đơn có nội dung khiếu nại, tố cáo; các kiến nghị, phản ảnh liên quan đến khiếu nại, tố cáo
Bước 2: Công chức tiếp công dân yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ tuỳ thân, nghe trình bày, đọc nội dung đơn, xác định nội dung khiếu nại, tố cáo, ghi chép vào sổ tiếp công dân và tiến hành xử lý
Bước 3: * Đối với nội dung khiếu nại:
- Trường hợp không thuộc thẩm quyền: Hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết
- Trường hợp thuộc thẩm quyền: Tiếp nhận trình Chủ tịch xem xét tiến hành các bước thụ lý giải
* Đối với nội dung tố cáo:
- Trường hợp không thuộc thẩm quyền: Tiếp nhận, trình Chủ tịch xem xét chuyển đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết
- Trường hợp thuộc thẩm quyền: Tiếp nhận trình Chủ tịch xem tiến hành các bước thụ lý giải quyết
Bước 4: Cán bộ tiếp công dân hướng dẫn công dân ký tên (hoặc điểm chỉ) xác nhận nội dung đã trình bày được ghi trong sổ tiếp công dân
Thời gian: Sáng từ 7h30 đến 11h Chiều từ 14h đến 16h30 (Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, Lễ, Tết)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tuân thủ nội dung tiếp công dân và thực hiện theo người hướng dẫn của người tiếp công dân; Trình bày trung thực sự việc và những nội dung đã trình bày
Đơn khiếu nại, tố cáo
Các giấy tờ, tài liệu, bằng chứng, có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp công dân (tại xã) - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-245416-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21