Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-246341-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận vào bản khai và gửi toàn bộ hồ sơ về Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp xã
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ :
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ : Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 vào các ngày làm việc trong tuần.
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp xã theo các bước sau :
+ Nộp giấy biên nhận
+ Nhận kết quả
Thời gian trả hồ sơ : Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 vào các ngày làm việc trong tuần.
Giấy báo tử
Bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công”
Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH
Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần khi báo tử trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ
Tải về
Giấy báo tử
Tải về
Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần khi báo tử trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-246341-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [7]
Giải quyết hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ - Phú Yên
Hồ sơ hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần của người có công với cách mạng từ trần (thân nhân liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hình; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến; thương binh kể cả thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 61%; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ đang hưởng trợ cấp; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Bằng: "Có công với nước", Huân chương kháng chiến) - Phú Yên
Hồ sơ hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần của người có công với cách mạng từ trần (thân nhân liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hình; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến; thương binh kể cả thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 61%; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ đang hưởng trợ cấp; người có công giúp đơc cách mạng được tặng thưởng Bằng: "Có công với nước", Huân chương kháng chiến) - Phú Yên
Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác - Phú Yên
Giải quyết chế độ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ - Phú Yên
Giải quyết hồ sơ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế - Phú Yên
Đổi hoặc cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” - Phú Yên

0
20