Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-260163-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thanh tra Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Yên hoặc Qua đường bưu điện. Địa chỉ: 48A Nguyễn Tất Thành, Phường 2, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h đến 11h30, Chiều từ 13h30 đến 17h các ngày làm việc trong tuần.
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ của hồ sơ: ngay khi nhận hồ sơ trực tiếp hoặc trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện
- Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính hợp lệ của hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.
- Thời hạn thành lập đoàn đánh giá và thực hiện đánh giá: 07 ngày làm việc.
- Thời gian thông báo cho cơ sở về kế hoạch đánh giá trước thời điểm đánh giá 05 ngày.
- Thời hạn cấp giấy: 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá hoặc 03 ngày nhận được bản báo cáo khắc phục của cơ sở hoặc kết quả kiểm tra lại.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật (Có thời hạn 05 (năm) năm).
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp Luật.
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Yên. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiển tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chức tiếp nhận, viết giấy biên nhận và hẹn ngày, giờ trả kết quả.
- Nếu hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ viết phiếu hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung hoặc làm lại hồ sơ.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h00 đến 11h30, hiều từ 13h30 đến 17h (trừ ngày Thứ 7, Chủ nhật, lễ, Tết).
Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Chi ục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản.
. Nộp giấy biên nhận.
. Nhận kết quả.
. Thời gian trả kết quả: Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h (trừ ngày Thứ 7, Chủ nhật, lễ, Tết).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
* Điều kiện chung:
- Các loại thuốc bảo vệ thực vật buôn bán tại cửa hàng ở dạng thành phẩm có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép, hạn chế sử dụng ở Việt Nam.
- Không được bán thuốc bảo vệ thực vật chung với các loại hàng hóa khác như: lương thực, thực phẩm, hàng giải khát, thức ăn chăn nuôi, thuốc y tế, thuốc thú y và các hàng tiêu dùng khác.
- Cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không được đặt trong các khu vực kinh doanh hàng hóa thực phẩm, các khu vực dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, trường học, bệnh viện.
* Điều kiện cụ thể: Nhân sự, Địa điểm, Trang thiết bị và các yêu cầu liên quan, Nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật của cửa hàng.
(Theo điều 10 và điều 11 Thông tư 14/2013/TT-BNNPTNTngày 25/02/2013 Quy định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV.)
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành hàng thuốc bảo vệ thực vật hoặc vật tư nông nghiệp (bản sao chụp).
Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của chủ cơ sở (bản sao chụp).
Giấy huấn luyện chuyên môn thuốc BVTV (bản sao chụp).
Tờ khai về điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.
Bản sao chứng thực Biểu mẫu hoặc Biên bản kiểm tra, đánh giá phân loại điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc bảo
Tải về
Mẫu tờ khai điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Thẩm định. - Cửa hàng: 500 000đ. - Đại lý: 1 000 000đ. (Theo Thông tư số: 223/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật).
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy chứng nhận đủ diều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-260163-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28