Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-273360-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Phú Yên.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Hội đồng Giám định y khoa.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận thường trực Hội đồng Giám định y khoa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên.
Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh (số 72 Phan Đình Phùng, Phường 1, Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên).
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 70 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:
+ Hội đồng Gám định y khoa khám giám định cho đối tượng trong thời gian không quá 60 ngày làm việc.
+ Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học hoặc có văn bản trả lời trong thời gian không quá 10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên bản khám giám định y khoa; Giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở LĐTBXH tổng hợp hồ sơ gửi về Hội đồng GĐYK; số 72, đường Phan Đình Phùng, Phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Bước 2: Hội đồng GĐYK tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ khám GĐYK hợp lệ thì viết Phiếu tiếp nhận và hẹn thời gian giao trả.
+ Nếu hồ sơ khám GĐYK chưa đầy đủ theo quy định thì trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Hội đồng GĐYK phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức giới thiệu là Sở LĐTBXH để hoàn chỉnh hồ sơ.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, tết).
Bước 3: Hội đồng GĐYK khám giám định cho đối tượng và trình hồ sơ để Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận. Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do không cấp Giấy chứng nhận.
Bước 4: Hội đồng GĐYK lưu trữ hồ sơ và trả kết quả về Sở LĐTBXH theo quy định:
Thời gian trả kết quả: Sáng từ 7h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, tết).
Giấy giới thiệu của Sở LĐTBXH.
Bản sao Biên bản khám GĐYK của Hội đồng GĐYK đã khám xác định có mắc, bệnh, tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học. Trường hợp không có bản sao Biên bản khám GĐYK thì phải có Giấy xác nhận của Trung tâm y tế cấp huyện (bệnh viện huyện) hoặc bản sao Giấy xác nhận của Trạm y tế cấp xã trong hồ sơ lưu tại Sở LĐTBXH được xác lập theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật tại thời điểm xác lập hồ sơ (các bản sao không cần công chứng, do lãnh đạo Sở LĐTB&XH ký xác nhận và đóng dấu).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy giới thiệu của Sở LĐTBXH theo mẫu 1
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Khám giám định thông thường 1.150.000 đồng - do Sở Lao động thương binh và xã hội chi trả theo ngân sách nhà nước).
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Khám giám định y khoa đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học và con đẻ của họ đã được công nhận và đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trước ngày 01/9/2012 - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-273360-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
26