Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-284785-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Giám định Y khoa Phú Yên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Giám định Y khoa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phú Yên
Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Hội đồng GĐYK Phú Yên số 72 Phan Đình Phùng, Phường 1, TP Tuy Hòa
Thời hạn giải quyết: 40 ngày, kế từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên bản khám giám định thương tật lần đầu
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân gửi các giấy tờ, hồ sơ có liên quan đến Sở LĐTBXH để tổng hợp hồ sơ gửi về Hội đồng GĐYK cấp tỉnh.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng tiếp đón Trung tâm Giám định Y khoa (GĐYK). Số 72 Phan Đình Phùng, Phường 1, TP Tuy Hòa.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng 07 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút, Chiều 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).
Căn cứ hồ sơ do Sở LĐTBXH chuyển đến, cơ quan thường trực Hội đồng GĐYK tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thực hiện việc lập hồ sơ khám GĐYK:
- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thường trực của Hội đồng GĐYK trả lại hồ sơ GĐYK cho cơ quan đã giới thiệu đối tượng đi khám giám định kèm theo văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Hội đồng GĐYK phải thực hiện khám giám định cho đối tượng và ban hành Biên bản khám giám định trong thời hạn không quá 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Bước 3: Trả kết quả:
- 02 Biên bản chuyển cho Sở LĐTBXH để làm thủ tục giải quyết chế độ.
- 01 Biên bản khám GĐYK trả cho đối tượng tại Trung tâm Giám định Y khoa Phú Yên số 72 Phan Đình Phùng, Phường 1, TP Tuy Hòa
- Thời gian trả kết quả: Sáng 07 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút, Chiều 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).
Bản chính Giấy giới thiệu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do Lãnh đạo Sở ký tên và đóng dấu. Giấy giới thiệu phải ghi rõ đối tượng khám giám định thương tật lần đầu.
Bản sao Giấy chứng nhận bị thương do Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký xác nhận, đóng dấu.
Giấy đề nghị khám giám định của người đi khám có xác nhận của UBND xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đi khám đang làm việc.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Đối tượng khám không chi trả phí giám định. Sở LĐTBXH sẽ thanh toán từng đợt cho đối tượng người có công theo Thông tư số: 93/2012/TT-BTC, ngày 05/6/2012 của Bộ Tài chính.

0
33