Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-BS04
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công Thương - Uỷ ban nhân dân huyện hoặc Phòng Kinh tế - Uỷ ban nhân dân thị xã, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức kinh doanh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND cấp huyện
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả giấy chứng nhận
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30’ đến 11h00’; Chiều từ 14h đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND cấp huyện theo trình tự sau
- Nộp giấy biên nhận
- Nộp lệ phí
- Nhận Giấy phép sản xuất rượu nhằm mục đích kinh doanh
Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h; Chiều từ 14h đến 16h30 (Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá
- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định
- Diện tích điểm kinh doanh dành cho thuốc lá tối thiểu phải có từ 03 m2 trở lên
- Có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá
- Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt
Cấp mới:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế
- Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá
- Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có
+ Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh thuốc lá
+ Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm)
+ Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh thuốc lá
Cấp sửa đổi, bổ sung:
Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Hồ sơ gồm
- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung
- Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp
- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung
Cấp lại
- Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực: Tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới
- Trường hợp cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy: Hồ sơ đề nghị cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy bao gồm
- Đơn đề nghị cấp lại
- Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép, thương nhân lưu 01 bộ)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Tải về
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)
Tải về
Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy phép + Trên địa bàn thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh là 200.000 đồng. + Trên địa bàn huyện là 100.000 đồng.
Phí thẩm định + Trên địa bàn thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh là 1.200.000 đồng + Trên địa bàn huyện là 600.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-BS04
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
23