Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-BS05
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế các huyện, thành phố
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, bộ phận tiếp nhận phải kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tổ chức hội nghị, hội thảo và xây dựng mô hình trình diễn phân bón. Lập hồ sơ theo quy định
Bước 2: Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phần tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên (Số 64, Lê Duẩn, TP. Tuy Hòa).
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn ngày nhận kết quả.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ giải thích hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung theo đúng quy định.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h, Chiều từ 14h đến 16h30 và các ngày làm việc trong tuần.
Bước 3: Nộp giấy biên nhận và nhận kết quả: Tổ chức hội nghị, hội thảo và xây dựng mô hình trình diễn phân bón tại Bộ phần tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên; Thời gian: Sáng từ 7h30 đến 11h, Chiều từ 14h đến 16h30 và các ngày làm việc trong tuần.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối với tổ chức cá nhân kinh doanh phân bón thỏa mãn điều kiện tại Điều 13 của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón
Đối với tổ chức cá nhân sản xuất phân bón thỏa mãn điều kiện tại Điều 10, Chương 4, Thông tư số 36/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân phân bón và khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 191/2007/NĐ-CP
Đơn xin tổ chức hội nghị, hội thảo và xây dựng mô hình trình diễn phân bón (theo Phụ lục 1)
Bản sao hợp lệ Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy của Sở Nông nghiệp và
PTNT nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
Bản sao hợp lệ Quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc đưa vào danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam hoặc văn bản có giá trị tương đương
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phụ lục số 12: Mẫu thông báo tiếp nhận công bố hợp quy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tổ chức hội nghị, hội thảo và xây dựng mô hình trình diễn phân bón - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-BS05
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
29